)

Lastekirik

Tavaolukorras toimuvad Noortekad kaks korda kuus laupäeviti kell 16. 

Noortekad toimuvad kirikus kohviku poolel. Kui soovid noorteka ettevalmistustel kaasa aidata, võid varem kohale tulla.

Küsimuste korral palun kontakteeru Joosepiga telefonil: 55994433 või e-posti teel: joosepkunder@hotmail.com

Mõned pildid meie hooaja avanoortekalt!

Noortetöö eesmärk...

...on luua keskkond, mis toetab nende vaimulikku kasvu ja suhete arendamist Jumala ja üksteisega. Samuti toetab noortetöö põlvkondadevahelist suhtlust. Neid eesmärke saavutame järgnevate tegevuste kaudu:

  • klassikalised noortekad - ühispalve, ülistuslaulude laulmine, jutlus, mängud, snäkid
  • külaskäigud teistesse kogudustesse - eesmärgiga arendada noorte suhteid kristlastega teistest kogudustest
  • külaliste kutsumine oma kogudusse - täidab sama eesmärki
  • kingipakkide koostamine koguduse väärikamas eas liikmetele - noorte võimalus teha ilus kummardus koguduse liikmetele
  • kogudusega ühised filmivaatamised - noored on kogu selle "filmivärgiga" rohkem tuttavad ning saavad pakkuda koguduseliikmetele iga paari kuu tagant eestikeelsete subtiitritega kristliku sisuga filme
  • kodukülastused - külastame erinevaid koguduseliikmeid ja tutvume nende kodusema eluga
  • iga-aastane Kilingi-Nõmme väljasõit, mis hõlmab mitmekülgseid tegevusi
  • ühised toiduvalmistamised - et laiendada tegevusteringi, mida noored ühiselt teevad