• Agape teab, kuhu läheb. Tule kaasa!
)

Coming soon

Infolehe juhtkiri

Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu! Ma usun, et vähem või rohkem on igas inimeses varjul kasu saamise soov. Ükskõik, mida inimesed ka ette ei planeeri, siis üks levinud mõtteviise selle aja maailmas kõlab: „mis kasu ma sellest saan?“ Oleks liialdus arvata, et ristikirikus midagi selletaolist kunagi ette ei tule. Õigupoolest ei ole ju selles kasumlikkuse küsimuses midagi halba, sest iga mõistlik inimene...

Annetused

Annetused

KOGUDUSE sissetulekute allikaks on annetused. 
Annetusi võib teha kontole nr EE391010902000834005 (SEB).

Saaja: EMK Pärnu Agape Kogudus

Aitäh! Jumal õnnistagu teid rikkalikult!

Südamest aitäh kõigile, kes toetasid meie kirikumaa väljaostmist. Ülekanne sai õigeaegselt tasutud ja jäänud on vaid paberitöö. Jumal õnnistagu Teid!

AGAPE kogudus

Eesti Metodisti Kiriku Pärnu AGAPE KOGUDUS on asutatud 1921. aastal, laiemalt tuntuks saanud 90-ndatel, pärast uue AGAPE kiriku valmimist Pärnus. AGAPE kogudus toetub ajaloolisele kristlikule traditsioonile ja suhtub lugupidamisega naabritesse teistes kirikutes.

AGAPE on avatud ja loomingulise mõtlemisega aktiivne kogudus. Me tahame teenida Jumalat ja inimesi. "Taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat!" Seda Jumala sõna oma rahvale prohvet Jeremija kaudu (Jr 29,7) peame väga aktuaalseks tänapäeval oma ühiskonnas. Seepärast on kogudus on innukalt osalenud Pärnu linna ühiskondlikus elus, kaasa mõtelnud, rääkinud ja tegutsenud kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvallas. Niisuguse aktiivse suhtumise tulemuseks ongi ainulaadne AGAPE KESKUS.