)

Juhtkiri: Alustagem uut kirikuaastat koos Kristusega

Uus kirikuaasta on alanud. See tähendab ka, et advendiaeg on käes. Üldiselt on meie ümber levinud selline arusaamine, et advendiaeg on seotud ootamisega – kuid kelle või mille ootamisega? Siin julgen arvata, et paljudel on need vastused segased või mõnelgi juhul päriselt puudulikud.

     Eks suures plaanis tähendab kogu advendiaegne tegevuste melu seda, et inimesi suunatakse igal erineval võimalusel lähenevatele Jõulupühadele mõtlema. Nii tuletab iga kaupmees meile kõigile meelde, et täiuslikuks pühadeõnneks on vaja veel seda ja teist ja kolmandat asja osta. Kui me ristiinimestena selle sagina keskelt välja astume ja rahulikult asjadele oma tähenduse anname, siis mõistame, et need tegevused on enamasti kommertslikud. Kauplejate eesmärk on võimalikult palju mõjutada tarbijate emotsioone, et siis selle pealt tulusat äri teha.

     Ma ei ütle sugugi, et kogu Jõulupühadeks valmistumise melu on asjatu! Vastupidi – see on väga vajalik, kuid selle juures on vaja mõista, kes on saabuvate pühade keskpunktis. Kristlik maailm usub ja kuulutab sellest, et just Jõulupühade aegu sündis Jeesus Kristus kogu maailma rahvastele Päästjaks. On väga palju neid, kes Jeesusega on isiklikult kohtunud ja tunnistavad teda oma Päästjaks. Samal ajal on oluliselt rohkem neid, kes tänaseni Jeesust isikliku Päästjana ei tunne. Mõnel juhul on see seotud teadmatusega, mõnel juhul päris selge ja teadliku seisukoha kujundamisega. Minu isiklik veendumus on, et Jõulupühad ei saa kellegi jaoks tõeliselt tähenduslikud olla kui nendest pühadest on välja võetud kogu sündmuste keskpunkt ehk ka nurgakivi.

     Selleks, et saabuvad pühad oleks Sinu ja minu jaoks tõeliselt tähenduslikud, on ka meil vaja pühadeks valmistuda. Meie peame igaüks iseennast korrastama, et Päästjaga (taas) tõeliselt kohtuda. Niisuguseks teekonnaks on oluliseks abiks neli advendiaja püha. Igal pühapäeval peatume ka Agape kiriku jumalateenistustel erineval teemal ja püüame endid selle läbi saabuvate pühade loosse üha rohkem kohandada.

     Julgustan Sindki osa saama erinevatest advendiaja ettevalmistustest - olgu need siis kirikutes või kuskil mujal. Oluline on selle kõige juures meeles pidada, et advendiajal saame kujundada iseenda meelsust Kristuse sündimisepühade tähistamiseks. Soovin, et iga ristiinimese Jõulupühade keskmes oleks kogu maailma Päästja, Jeesus Kristus.

Pastor Ardi

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
if (typeof String.prototype.trim !== "function") {
  String.prototype.trim = function() {
    return this.replace(/^s+|s+$/g, "")
  }
}
FiAPTLocation = function(a) {
  this.init(a)
};
FiAPTLocation.prototype = {
  defaultSettings: { target_id: "smartpost_widget_target", placeid_name: "smartpost_terminal_id", placename_name: "smartpost_terminal_name", selected_id: false, default_id: "-", show_infotext: true, show_logo: true, show_city: true, show_address: true, show_opened: true, text_infotext: "Tellimus viiakse kaubanduskeskuses asuvasse iseteeninduslikku pakiautomaati." + '<br/>Vaata lأ¤hemalt: <a href="https://uus.smartpost.ee/mis-on-pakiautomaat" target="_blank">' + '<b>Mis on pakiautomaat?</b></a> Vaata ka pakiautomaatide asukohtasid <a href="http://www.smartpost.ee/eteenindus/kiosks" target="_blank"><b>kaardil</b></a>.', text_place: "Pakiautomaadi asukoht:", text_city: "Pakiautomaadi linn:", text_address: "Pakiautomaadi aadress:", text_opened: "Pakiautomaadi lahtiolekuaeg:", text_default_item: "-- Vali Pakiautomaat --" },
  ensureDefaultSettings: function() {
    for (var a in this.defaultSettings) {
      if (!this.defaultSettings.hasOwnProperty(a)) continue;
      if (typeof this.settings[a] == "undefined") this.settings[a] = this.defaultSettings[a]
    }
    this.settings.idHash = Math.round(Math.random() * 98765432123456780);
    delete this.defaultSettings;
    delete this.ensureDefaultSettings
  },
  init: function(a) {
    if (!this.settings) {
      this.settings = new Object
    }
    if (typeof a !== "undefined" && typeof a == "object")
      for (var b in a)
        if (a.hasOwnProperty(b)) this.settings[b] = a[b];
    this.ensureDefaultSettings();
    this.downloadPlaces()
  },
  downloadPlaces: function() {
    url = document.location.protocol + "//uus.smartpost.ee/fi_apt.js";
    console.log('url is: ' + url);
    //url = "https://smartpost.ee/fi_apt.js";
    var a = document.getElementsByTagName("head")[0];
    if (!a) return;
    ppScript = document.createElement("SCRIPT");
    ppScript.setAttribute("src", url);
    ppScript.setAttribute("type", "text/javascript");
    a.appendChild(ppScript);
    var b = this;
    var c = setInterval(function() {
      if (typeof pickupapts == "undefined") return;
      clearInterval(c);
      b.makeHTML()
    }, 100)
  },
  makeHTML: function() {
    var a = document.getElementById(this.settings.target_id);
    if (!a) {
      throw new Error('There is no target element "' + this.settings.target_id + '" for FiAPTLocation widget!');
      return
    }
    this.pickuppoints = new Object;
    this.ppByCode = new Object;
    this.curSelected = new Object({ code: "", city: "", address: "", availability: "", postoffice: "" });
    for (var b = 0; b < pickupapts.length; b++) {
      if (!pickupapts[b]) continue;
      if (!this.pickuppoints[pickupapts[b].city]) this.pickuppoints[pickupapts[b].city] = [pickupapts[b]];
      else this.pickuppoints[pickupapts[b].city].push(pickupapts[b])
    }
    delete pickupapts;
    a.innerHTML = '<div id="fiaptlocationHolder' + this.settings.idHash + '"></div>';
    var a = document.getElementById("fiaptlocationHolder" + this.settings.idHash);
    var c = this.settings.show_infotext ? '<p class="fiaptlocationInfo">' + this.settings.text_infotext + "</p>" : "";
    var d = '<tr><td class="label">' + (this.settings.text_place ? this.settings.text_place : "") + "</td>";
    d += '<td class="input"><select id="fiaptlocationSelect' + this.settings.idHash + '" name="' + this.settings.placeid_name + '">';
    d += '<option value="' + this.settings.default_id + '">' + this.settings.text_default_item + "</option>";
    for (var e in this.pickuppoints) {
      if (!this.pickuppoints.hasOwnProperty(e)) continue;
      d += '<optgroup label="' + e + '">';
      for (var b = 0; b < this.pickuppoints[e].length; b++) {
        for (var f in this.pickuppoints[e][b]) {
          if (!this.pickuppoints[e][b][f]) continue;
          this.pickuppoints[e][b][f] = this.pickuppoints[e][b][f].trim()
        }
        this.ppByCode[this.pickuppoints[e][b].code] = this.pickuppoints[e][b];
        if (this.settings.selected_id == this.pickuppoints[e][b].code) this.curSelected = this.pickuppoints[e][b];
        d += "<option " + (this.settings.selected_id == this.pickuppoints[e][b].code ? 'selected="selected"' : "") + ' value="' + this.pickuppoints[e][b].code + '">' + this.pickuppoints[e][b].postoffice + "</option>"
      }
      d += "</optgroup>"
    }
    d += "</select></td></tr>";
    var e = '<tr style="' + (this.settings.show_city ? "" : "display:none") + '"><td class="label">' + this.settings.text_city + '</td><td class="input"><input id="fiaptlocationCity' + this.settings.idHash + '" type="text" readonly="yes" value="' + this.curSelected.city + '"/></td></tr>';
    var g = '<tr style="' + (this.settings.show_address ? "" :
      "display:none") + '"><td class="label">' + this.settings.text_address + '</td><td class="input"><input id="fiaptlocationAddress' + this.settings.idHash + '" type="text" readonly="yes" value="' + this.curSelected.address + '"/></td></tr>';
    var h = '<tr style="' + (this.settings.show_opened ? "" : "display:none") + '"><td class="label">' + this.settings.text_opened + '</td><td class="input"><input id="fiaptlocationAvailability' + this.settings.idHash + '" type="text" readonly="yes" value="' + this.curSelected.availability + '"/></td></tr>';
    var i = this.settings.show_logo ? '<img alt="SmartPOST" class="fiaptlocationLogo" src="https://uus.smartpost.ee/images/posti_orange.png" height="100" width="200"/>' : "";
    a.innerHTML = c;
    a.innerHTML += i;
    a.innerHTML += '<table class="fiaptlocationTable">' + d + e + g + h + "</table>";
    a.innerHTML += '<input type="hidden" name="' + this.settings.placename_name + '" value="' + this.curSelected.postoffice + '" id="fiaptlocationName' + this.settings.idHash + '" />';
    a.innerHTML += '<div style="clear:both"></div>';
    var j = this;
    document.getElementById("fiaptlocationSelect" + this.settings.idHash).onchange = function() {
      if (this.value == j.settings.default_id) {
        document.getElementById("fiaptlocationCity" + j.settings.idHash).value = "";
        document.getElementById("fiaptlocationAddress" + j.settings.idHash).value = "";
        document.getElementById("fiaptlocationAvailability" + j.settings.idHash).value = "";
        document.getElementById("fiaptlocationName" + j.settings.idHash).value = ""
      } else {
        document.getElementById("fiaptlocationCity" + j.settings.idHash).value = j.ppByCode[this.value].city;
        document.getElementById("fiaptlocationAddress" + j.settings.idHash).value = j.ppByCode[this.value].address;
        document.getElementById("fiaptlocationAvailability" + j.settings.idHash).value = j.ppByCode[this.value].availability;
        document.getElementById("fiaptlocationName" + j.settings.idHash).value = j.ppByCode[this.value].postoffice
      }
    }
  }
}
----------------------------------------------------------------------------------------------
.fiaptlocationInfo {
	text-align: right;
}

.fiaptlocationLogo {
	border: none;
	float:left;
}

.fiaptlocationTable {
	float: right;
}

.fiaptlocationTable td.label {
	text-align: right;
}

.fiaptlocationTable td.input {
	text-align: right;
}

.fiaptlocationTable td.input input,.fiaptlocationTable td.input select {
	width: 180px;
	box-sizing: border-box;
}

.fiaptlocationSelect {
	width: 200px;
}
----------------------------------------------------------------------------------------------