Juhtkiri - Jumal, anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest!

Uue aasta alguses on ikka inimesed innukad mõtlema sellele, mis on ees. Mõeldakse sellele, et nüüd on paras aeg mõningaid tegevusi korrigeerida. Aasta alguses antakse palju kõikvõimalikke lubadusi oma harjumuste muutmiseks, aga ei ole üllatus, et nende lubaduste pidamine kipub suhteliselt kiiresti unarusse jääma. Võibolla sellepärast, et neid lubadusi ei ole päriselt läbi mõeldud? Et milleks see kasulik on? Või et kellele see kasulik peaks olema? Koguduse toimimise juures võib leida sarnaseid analooge. Ka koguduse tegevuse juures tehakse plaane ja loodetakse, et asjad saavad selle töö läbi paremaks. Kriitilised küsimused on siingi – kelle jaoks paremaks ja mida see paremaks saamine endast peaks kujutama? Pühakiri õpetab meile selle kohta, et Jumala lastena tuleks meil silmas pidada nii enda kui teiste inimeste kasu. Lõputult ei saa keegi ainult anda ja teiste huvisid enda omadest ettepoole seada. Samuti ei tule asjadest midagi head välja kui me mõtleme ainult enda kasu ja heaolu peale. Sellisel juhul ei täida me Jumala kogudusena kutsumust, milleks Jumal selle koguduse on lubanud linna keskele sündida. Ma usun, et need asjad võivad ka parima tahtmise juures segamini minna. Selleks, et koguduse tegevuse eesmärgid saaksid hästi välja paista, peab kogudus õigele alusele toetuma. Psalmis 51 kirjutatakse meile selle kohta õpetuseks järgmist: „Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind! Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid.“ Loetud sõnumist leiame kiiresti, et päris palju asju puudutab esmalt palvetajat ennast. Jumal, loo mulle puhas süda; uuenda minu sees kindel vaim; anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest; sinu Vaim toetagu mind. Ma usun, et need märksõnad sobivad iga palve juurde igal ajal. Mitte selleks, et kellelegi uue aasta alguses suurt tõotust anda ja mitte selleks, et enda soove eriliselt esile tõsta! Ma usun, et selliselt palvetades saab Jumal kogudust tervikuna rohkem oma näo järgi kujundada. Läbi ühiste palvete saab Jumala Vaim meid üksteise kasuks õnnistada. Läbi palvevastuste kogemise tuleb meile rõõmustus Jumala päästest. Kui me oleme kindlad oma päästes ja kui meie endi olukord on Jumala ees silmnähtavalt korda seatud, siis julgevad ka teised inimesed meiega koos Jumala poole pöörduda. Kui me seda eesmärki silma ees hoiame, siis suudame kogudusena hinnata nii enda kui ka teiste inimeste kasu. Soovin Sulle selle eesmärgi poole püüdlemiseks palju indu ja pealehakkamist - mitte üksi uue aasta esimesteks nädalateks, vaid terveks eelseisvaks aastaks.

Õnnistatud uut Issanda aastat 2021!

Pastor Ardi