Juhtkiri - Eriline aastaring

Eriline aastaring

Alustame lihtsa matemaatikaga. 99 + 1 = 100 ning 1 : 100 = 0,01. Maakeeli öelduna - sajandast juubelisünnipäevast lahutab meid ainult üks aasta. Ning see üks aasta on kaduvväike osa võrreldes sajaga. Ometi pole see tühine, vaid vastupidi väga tähtis aasta. Ettevalmistuste aasta kogudusele suureks juubeliks.

Nii nagu sajand koosneb aastatest ja aasta koosneb päevadest, nii koosneb kogudus igast üksikust liikmest. Ja igal liikmel on ettevalmistustes tähtis osa, iga liige on tähtis. Igaühe panus on tähtis. Ka need, keda elu sündmused on Pärnust kaugele viinud, saavad abiks olla. Kuidas? Oma palvete ja heade soovidega, nõu ja jõuga, oma annetustega, värskete ideedega, oma igatsuste väljendamisega. Te saate kirjutada, kuidas kogudus saab teile abiks olla, kirjutage, mis on teie rõõmud ja mured, mis on teie palvesoovid, et me saaksime teid koguduse ühispalves toetada. Saate ka oma aega planeerida ja kalendrisse juba kirjutada osalemise Pärnus juubelisünnipäeval.

Vabadus ja avatud piirid on viimastel aastakümnetel andnud paljudele tiivad lennata pesast kaugele võõrsile. Samuti on õppima ja tööle asumine ning pereloomine viinud paljud noored kodukogudusest kaugemale. See kõik, mis ükshaaval võttes on normaalne ja mõistetav, on siiski asetanud koguduse unikaalsesse olukorda, kus praeguseks iga Pärnus kohapeal elava liikme kohta on juba kaks liiget, kes elavad kaugemal ning neid, kes reaalselt saavad pühapäeviti jumalateenistusele koguneda, on veerandik liikmeskonnast. Just seetõttu tuleb meil ühiselt otsida võimalusi, kuidas lähedal ja kaugel olijaid paremini kokku siduda. See on ka alanud juubeliaastal mõtlemise koht, kuidas üksteisele paremini toeks olla.

Aeg tõttab kiiresti ja esimene nädal juubeliaasta 365 päevast on juba seljataha jäänud. „Pidage aega kalliks!“, annab Jumala Sõna meile kuldaväärt nõu.

See on armuaeg, milles elame. See on aeg, kus me saame otsida Jumala ligiolu, aeg, mil me võime Jumala armu läbi kogeda andestuserõõmu, aga ka ise andestada teistele, otsida lepitust, taotleda head läbisaamist ligimestega.

„Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!“

Mõeldes käesolevale kalendriaastale näeme, et ajad on väga muutlikud ja ettearvamatud. See teeb keeruliseks ka ette vaatamise juubeliaastale. Ühest küljest peame plaane tegema parima teadmise ja kogemuse alusel. Teisest küljest tuleb meil arvestada vastutustundlikult, et kuna ajad ja olud on muutlikud, tuleb valmis olla ka kiireteks plaanimuutusteks vastavalt uutele olukordadele.

Oleme sisenemas apokalüptilisse ajastusse (või oleme juba sisenenud). Seda enam ei saa me toetuda ainult argimõistusele, vaid peame igapäevaselt otsima Jumala Püha Vaimu juhatust. Jumal näeb kaugemale kui meie ja oskab meid ohtude eest hoida ja kaitsta, Tema oskab meie elulaevukest kindlakäeliselt juhtida tormisel merel kodusadama poole. Meie osa on Teda selles usaldada, olla tähelepanelikud ja kuulekad, olla tihedas palveosaduses.

Jeesus pani oma õpilastele südamele -“valvake ja paluge“, teades kui muutlikud ajad on jüngreid ees ootamas. Usun et seesama üleskutse valvata ja paluda on aktuaalne ka praegusel ajal. Ka meie koguduse igale liikmele, kes oleme astunud uude aastaringi, mis viib meid juubelini.

Olgu meie treeningülesanne sel aastal - valvata ja paluda ja otsida Püha Vaimu juhtimist iga päev!

Tõnu Kuusemaa