Juhtkiri - Milles väljendub koguduse tugevus?

Pärnu Agape koguduse 100. juubel on nüüdseks peetud. Üks suur  ajamärk on sellega ületatud. Tore on  olnud tagasi vaadata ja meenutada, mida Jumal möödunud 100 aasta vältel inimeste eludes on teinud. Nüüd võib hetke ka puhkuseks võtta ja juubelipingest kosuda. Kuid inimestena oleme koguduse keskel erinevad – mõned meenutavat rohkem möödunut ja on ka neid, kes vaatavad igatseva pilguga tulevikku. Kui ei ole soovi puhata ja möödunut palju pikemalt meenutada, siis peaks ju olema selge, mille suunas edasi liikuda. Olen viimasel aastal ikka end avastanud mõttelt, et mille järgi me võiks koguduse tugevust hinnata? Kas kogudus on tugev siis, kui selles käib palju külalisi, kes toovad palju uusi  kogemusi Jumala puudutusest väljastpoolt kaasa? Või ehk peitub koguduse tugevus esmalt selles, et olenemata rahva hulgast, hoitakse kokku vaimulikus ja praktiliseks üksteise teenimiseks?  Ehk on kogudus päriselt tugev hoopis siis kui see on isemajandav ja finantsiliselt jätkusuutlik? Analoogse näitena võiks siin nimetada erinevaid õppeasutusi. Igal aastal kuuleme sellest, kuidas parimatesse koolidesse saab õppekohtadele vastavalt keskmisele hindele. Tulevastelt riigiteenistujatelt oodatakse juba enne õppima asumist füüsiliste katsete läbimist. Kelle keskmine hinne ei ole piisavalt kõrge või kes ei suuda füüsilisi katseid etteantud tulemusele sooritada – nendel soovijatel tuleb koht vabastada ja oma allajäämist tunnistada. Aga mille alusel siiski oleks võimalik hinnata koguduse või selle liikmete tugevust? Me teame ju, et ei ole olemas usutermomeetrit või ustavuse kaalu või kristliku kogemuse mõõdupuud. Nimetatud usk, ustavus, uute kogemuste omandamine ja paljud muud inimlikud omadused on Jumala annid, mida võib Jumala laps koguduse keskel elades vastu võtta. Üldises mõttes võib seda nimetada Jumala armuks, mis saab inimesele koguduse juures osaks. Natuke täpsemalt seletades avaldub Jumala arm läbi üksteise kristliku teenimise.  Sellest lähtuvalt julgen ma - praegusel ajal ja senise kogemuse põhjal - arvata, et koguduse mõjuvaim tugevus väljendub ennekõike selles olevate inimeste teenimisvalmiduses. Ma ei julge ka arvata, et erinevate külaliste kaudu kogudusse toodavad tarkused ilma praktikata mõnd kogudust väga palju tugevamaks suudaks muuta.

Püsivat väärtust ei anna kogudusele ka finantsiline toimetulek. On ju selge, et raha võib hunnikutes vedeleda, aga kui seda mõistlikult ei kasutata, siis kaotab raha ajaga oma väärtuse ning läinud ta ongi. Jeesus püstitas kord küsimuse: „Mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele?“ Mk 8:36  Seegi Jeesuse püstitatud küsimus viitab, et tõelise Kristuse järgija väärtus avaldub tema südamehoiakus. Tahan soovida kogudusele uuele sajandile vastu minekuks sellist südamehoiakut, mis on jätkuvalt valmis teenima inimesi nii koguduses sees kui ka väljaspool. Suurim küsimus olgu selle juures: „Mida on Agape kogudusel inimestele pakkuda, mida maailmal ei ole?“ Loomulikult ei saa maailm pakkuda inimestele Jumala elumuutvat armu! Loomulikult ei saa inimesed väljaspool kogudust kaasinimesi teenida Jeesusest lähtuva ohvrimeelsusega. Mõistagi tähendab see, et iga koguduseliige peab olema valmis Jumala ja kaasinimese teenimise nimel millestki olulisest loobuma. Ikka selleks, et igaüks võiks kogeda koguduse osadusse tulles Jumala ohvrimeelset ja piiritut armastust. Parimat võimalikku õpetust võime selleks vastu võtta ikka Jeesuselt endalt: „Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle.“ Mk 8:34-35

Olles nüüdseks mõistnud, et koguduse suurim tugevus lähtub Jumala armu edasi kandvatest liikmetest, siis olgu meil kogudusena selge eesmärk teenida inimesi üha edasi väsimatu innuga. Olgu see iga liikme auasi kuuluda AGAPE kogudusse. Olgu iga koguduseliikme sügavaim südamesoov aidata kaasteenijal kogeda Jumala armastust läbi isikliku teenimise. Pannes teised inimesed mõnelgi korral enda huvidest ettepoole ja loobudes pisutki enese soovidest, muudame me koos kogudust tõeliselt tugevamaks. Sellisel viisil Jumalat ja kaasinimesi teenides käitume me tõeliselt Kristuse jüngritele kohaselt – „Nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“Mt 20:28

Pastor Ardi